Ludvigsens Legat

www.ludvigsenslegat.dk

 

 

 

Støtte til udsatte børn og unge

Hvem kan støttes»

Støtte ydes til frivillige foreninger, institutioner, personer og virksomheder, hvis formål det er at støtte vanskeligt stillede børn og unge. Aktiviteter, der iværksættes af frivillige foreninger eller en kreds af frivillige prioriteres højt. Frivilligt ulønnet arbejde er især af interesse for legatet.

Støtte ydes ikke til enkeltpersoner.

Utraditionelle projekter eller forsøg i offentligt regi kan også støttes. Et samvirke mellem det offentlige og civilsamfundet vil i disse tilfælde ofte være en betingelse for støtte.

En forudsætning kan være, at vedkommende kommune selv involveres i projektet, og at dette ikke vil blive iværksat uden støtte fra anden side. Dette gælder specielt, hvor udfaldet er tvivlsomt og økonomien derfor usikker.

Der lægges meget stor vægt på, at støtten kommer børnene eller de unge direkte til gode. Der skal derfor være en nær sammenhæng mellem aktiviteten og den forventede forbedring af de pågældende børn og unges situation.