Ludvigsens Legat

www.ludvigsenslegat.dk

 

 

 

Støtte til udsatte børn og unge

Kontakt »

Ludvigsens legat 

modtager kun ansøgninger sendt som vedhæftet fil med e-mail til:

Om legatet»

Ludvigsens legat er opkaldt efter brødfabrikant E.H. Ludvigsen og hustru. Ægteparret døde barnløst og efterlod sig betydelige midler til gavn for vanskeligt stillede børn og unge.

Legatet har i dag en formue på ca. 24 mio. kr. Der uddeles for tiden ca. 500.000 kr. om året i støtte.

Legatet er omfattet af fondslovgivningen og ledes af en bestyrelse.

De daglige opgaver varetages af legatets administrator.

Nærmere oplysninger om legatets administration fremgår af

om legatet.

Hvem kan støttes?

Støtte ydes til  frivillige foreninger , institutioner, personer og virksomheder, se hvem kan støttes .

Udgangspunktet for støtte er, at støtten skal være til aktiviteter for vanskeligt stillede børn og unge, se hvad kan støttes .

Fremgangsmåden ved ansøgning om støtte fremgår af

hvordan søges der om støtte.

Aktuelt »

Der ydes ikke støtte til enkeltpersoners uddannelse, studieophold, behandling,  anskaffelser og underhold.

Næste bestyrelsesmøde forventes afholdt primo april 2017. For at komme i betragtning til støtte skal ansøgning være indsendt senest 15. marts  2017.